Veldwerk Uitzendbureau

MVO

Veldwerk draagt bij aan de maatschappij!

In samenwerking met verschillende gemeenten voert Veldwerk het project glastuinbouw uit. In dit project worden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geboden een betaalde baan te verkrijgen middels een proefplaatsing. In deze proefplaatsing leidt Veldwerk de kandidaten op tot volwaardig medewerker in de glastuinbouw. Een projectleider is dagelijks aanwezig op de locatie om de kandidaten de juiste begeleiding te kunnen bieden. Vanuit de gemeente is er ook een jobcoach beschikbaar om aandachtspunten in kaart te brengen en hiermee met de kandidaat aan de slag te gaan. Elke kandidaat krijgt bij start een werkhandboek, waarin de reguliere gang van zaken wordt getoond. Tijdens de proefplaatsing biedt Veldwerk begeleiding in de vorm van:

  • Ontwikkelen werknemersvaardingen
  • Opbouw arbeidsritme
  • Taalontwikkeling gerelateerd aan werk (indien nodig in samenwerking met een tolk)
  • Aanleren werkethos
  • Trainen van functie gerelateerde handelingen, om zo kwantitatieve en kwalitatieve normen te kunnen behalen

Elke week wordt er een voortgangsrapportage bijgehouden, om de kandidaten te meten op werknemersvaardigheden en productiviteit. Bij het voldoen aan de eisen, biedt Veldwerk de kandidaat een arbeidscontract aan met baangarantie voor minimaal 32 uur in de week voor een half jaar. Binnen de glastuinbouw sector zullen de kandidaten werken in de meest innovatieve tuinbouwbedrijven van de omgeving.

Veldwerk kan het vervoer regelen in de proefplaatsing. Middels een bus en auto's brengt Veldwerk de kandidaten vanaf vaste opstappunten naar hun werk. Aan het einde van de dag worden de kandidaten wederom afgezet bij deze punten.

MVO Projecten

"Wilt u ook iets betekenen voor de maatschappij?"
Veldwerk MVO projecten werkt samen met diverse gemeenten om gemotiveerde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit uw lokale omgeving een kans te geven. U biedt deze mensen de kans om te werken en zich te ontplooien en wij bieden hen perspectief op de arbeidsmarkt. Wij kennen de subsidiemogelijkheden en kunnen het hele traject voor u regelen met de garantie dat uw kwaliteit- en kwantiteitsnormen gewaarborgd zijn

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over hoe wij te werk gaan, neem dan contact met ons op.